Friday, September 21, 2012

Sogeti Sweden Visual Studio 2012 Roadshow

During August and September my life has been somewhat hectic with a lot of WORK to be done. Except for the ramp up of client upgrades, I’ve also been planning and putting together a VS2012 Roadshow targeting 11 cities across Sweden together with my colleagues at Sogeti.

The rest of this post is information in Swedish about the Roadshow:
Tillsammans med Microsoft genomför Sogeti en nationell roadshow. På elva orter kommer vi att visa upp nyheterna i Visual Studio 2012 och Team Foundation Server 2012 med fokus på agilt arbetssätt, utvecklareffektivitet och kvalitet. Den nya Visual Studio-versionen ger stöd genom hela livscykeln, från kommunikation med beställare, till daglig drift av det färdiga systemet.

Inplanerade orter och datum

Karlstad 10/10
Borlänge 18/10
Västerås 30/10
Örebro 31/10
Jönköping 1/11
Sandviken 7/11
Umeå 8/11
Sundsvall 9/11
Linköping 15/11Stockholm 23/11
Malmö 29/11


Målgrupp  
Seminariet riktar sig till alla som är involverade i utvecklingsprojekt: kravställare, utvecklare, testare, arkitekter, scrum masters, projektledare och chefer.


Agenda
För att synliggöra nyheterna så konkret som möjligt följer vi ett agilt projekt från krav till drift. Detta så att du får en inblick i kommande möjligheter och utmaningar för dig. Kom och inspireras av hur nya Visual Studio kan hjälpa dig att hantera ditt projekt.

• Agil kravhantering
• Stöd för Agila team (Scrum & Kanban)
• Prototyping i PowerPoint
• Nyheter för utvecklare (kodgranskning, enhetstester, m.m.)
• Exploratory Testing för kvalitetssäkring
• Feedback från beställare
• Samarbete utveckling/drift i produktion

Anmälan
http://www.sogeti.se/vs2012

No comments:

Post a Comment